Maak gebruik van onze mooie sjudeboel wedstrijdbaan

 

Het Spel

Jeu de boules spelen kan iedereen! Wat zijn de spelregels van jeu de boules en wat is het doel? Een spel bestaat uit een aantal rondes. Het spel is afgelopen als een team dertien punten heeft.

Per ronde moet je zorgen dat er zoveel mogelijk ballen van jouw team dichterbij de but liggen dan de beste bal van het andere team. Voor iedere bal die dichterbij de but ligt dan de dichtstbijzijnde bal van de tegenstander, krijgt het winnende team 1 punt. Het verliezende team krijgt geen punten.

Teamindeling

Je speelt jeu de boules altijd in twee teams.  Je speelt per baan in 2 teams Ieder team kiest een eigen soort ballen: Met 2 spelers per team krijg je 3 ballen p.p.
Bij meer dan 2 spelers per team krijg je 6 (dezelfde) ballen per team. Leg de werpcirkel tegen de korte zijde van de baan aan
Ga met beide voeten in de werpcirkel staan en gooi de but (het kleine balletje). Deze moet minimaal een meter van het einde van de baan en de rand af liggen

Spelverloop

Een van beide teams gooit als eerste een bal zo dicht mogelijk bij de but. Hierna gooit het andere team. Deze probeert een bal dichter bij de but te werpen. Lukt dit niet, dan blijft dit team net zo lang gooien totdat er een bal dichterbij de but ligt dan de beste bal van het andere team. Lukt dit niet, dan mag het andere team alsnog al hun ballen gooien om meer punten te scoren. Een ronde is voorbij wanneer alle ballen gespeeld zijn.

De punten worden geteld en bijgehouden op het scorebord. Vervolgens wordt het spel hervat door de werpcirkel naar de andere zijde te verplaatsen en in de tegenovergestelde richting te spelen
Het winnende team begint nu als eerste door de but en vervolgens de eerste bal te werpen