Commissies zijn de ruggegraat van de vereniging.

Het organiseren van de activiteiten, bemensen van de Klepkooi, het onderhoud aan de gebouwen en na het kampeerseizoen aan het terrein wordt gedaan door leden. In 40 jaar Vrije Vogels kunt u lezen hoe de leden van de vereniging met eigen handen het terrein opbouwden.

Om al deze werkzaamheden uit te voeren wordt een beroep gedaan op alle leden! Meldt u aan bij de coördinator van de commissie waar u kunt meehelpen. Meehelpen bij de GTG-, Activiteiten- of Jeugd-commissie vraagt geen speciale vaardigheden. Ook incidentele hulp wordt zeer gewaardeerd. Helpen bij de Klepkooi-commissie (bardiensten) vereist o.a. mee kunnen zingen met André Hazes: "Het is tijd, de hoogste tijd...".

GTG-commissie

Coördinator: Gerrit Hamstra
De Gebouwen, het Terrein en het Groen worden onderhouden door vrijwilligers, leden van De Vrije Vogels. Tussen oktober en april doen zij dit wekelijks, op donderdag en zaterdag. De GTG-commissie begeleidt deze vrijwilligers hierin. De GTG is altijd op zoek naar leden die mee willen helpen, bijvoorbeeld voor het 'eigen' veld. Meer informatie vindt u op de pagina van de GTG commissie .

Activiteitencommissie

Coördinator: Tom Wagemaker
De Activiteitencommissie verzorgt de activiteiten voor de volwassenen. Meer informatie op de pagina van de Activiteiten commissie

Jeugdcommissie

Coördinator: Marco de Jong
De Jeugdcommissie organiseert spelletjes en allerlei andere activiteiten voor de jeugd. Omdat de oudere kinderen vaak helpen bij de activiteiten voor de jongeren is het contact tussen de diverse leeftijdsgroepen goed. Meer informatie op de pagina van de Jeugdcommissie.

Klepkooicommissie

Coördinator: Ton van Rooijen
De Klepkooicommissie verzorgt het reilen en zeilen van de Klepkooi. Ook hier is dat door vrijwilligers. Een belangrijke taak is het bemensen van de bar. Er is altijd plek voor nieuwe leden die hier bij willen helpen. Meer informatie op de pagina van de Klepkooicommissie.

Bouwcommissie

Coördinator: Wim van der Waals
De Bouwcommissie is verantwoordelijk voor de geplande verbouwing van de sanitairgroep in de Klepkooi. In dit project wordt ook opgenomen de verhuizing en nieuwbouw van de jeugdruimte en de sauna.
Voor deze werkzaamheden worden nog enthousiaste leden gezocht. Meer informatie op de pagina van de bouw commissie

Redactie Vogelvlucht

Iedere maand krijgen alle leden van de Vrije Vogels onze nieuwsbrief "De Vogelvlucht" met daarin kopij van leden, nieuwtjes vanuit de vereniging, een impressie van de bestuursvergadering en de actuele kalender met activiteiten van de komende maand. Dit alles wordt verzorgd door de redactie: Mouna Hofmann, Carla Grens & Bob van Ingen. Zij zijn bereikbaar via redactievogelvlucht@devrijevogelsnfn.nl