Het bestuur

Er zijn binnen de Vrije Vogels openbare bestuursvergaderingen. Het bestuur vergadert iedere 1e vrijdag van de maand, van april tot en met september in de bibliotheek in de Klepkooi, aanvang 19.30 uur. Leden hebben de mogelijkheid om de bestuursvergaderingen als toehoorder bij te wonen. Met het oog op de beschikbare ruimte dienen toehoorders zich vooraf aan te melden bij de secretaris! het bestuur buiten het seizoen vergadert
doorgaans op de eerste zondag van de maand.

Bestuur de Vrije Vogels

Het bestuur van Naturistenvereniging De Vrije Vogels bestaat uit de volgende personen.

Voorzitter Frieda Rem
Mail adres Voorzitter
Secretaris Henk Strik
Mail Adres Secretaris
Penningmeester Jennifer Koene-Heilijgers
Mail adres Penningmeester

Vicevoorzitter vacature
vacature 
Algemene Zaken Henk Strik
Henk Strik
Technische Zaken Gerrit Hamstra
Gerrit Hamstra

Beheerders Marcus en Louise
Marcus en Louise
Ledenadministratie Angelique Schuurmans
Angelique Schuurmans