Bestuur de Vrije Vogels

Het bestuur van de Vrije Vogels

Er zijn binnen de Vrije Vogels openbare bestuursvergaderingen. Het bestuur vergadert iedere 1e vrijdag van de maand, van april tot en met september in de bibliotheek in de Klepkooi, aanvang 19.30 uur. Leden hebben de mogelijkheid om de bestuursvergaderingen als toehoorder bij te wonen. Met het oog op de beschikbare ruimte dienen toehoorders zich vooraf aan te melden bij de secretaris! Het bestuur buiten het seizoen vergadert doorgaans op de eerste zondag van de maand.

Het bestuur van de Vrije Vogels bestaat uit de volgende personen