Het bestuur

Er zijn binnen de Vrije Vogels openbare bestuursvergaderingen. Het bestuur vergadert iedere 1e vrijdag van de maand, van april tot en met september in de bibliotheek in de Klepkooi, aanvang 19.30 uur. Leden hebben de mogelijkheid om de bestuursvergaderingen als toehoorder bij te wonen. Met het oog op de beschikbare ruimte dienen toehoorders zich vooraf aan te melden bij de secretaris! het bestuur buiten het seizoen vergadert
doorgaans op de eerste zondag van de maand.

Bestuur de Vrije Vogels

Het bestuur van Naturistenvereniging De Vrije Vogels bestaat uit de volgende personen.

Voorzitter Frieda Rem
E-mail adres voorzitter
Secretaris Alexandra Rozestraten
E-mail adres secretaris
Penningmeester Jennifer Koene-Heilijgers
E-mail adres penningmeester

Vicevoorzitter vacature
vacature 
Algemene Zaken vacature
vacature
Technische Zaken Marcus
E-mail adres Marcus

Beheerders Marcus en Louise
E-mail adres Marcus en Louise
Ledenadministratie Angelique Schuurmans
E-mail adres Angelique Schuurmans