gras-maaien

Onderhoud u eigen jaarplaats

De leden met een jaar- of seizoenplaats zijn zelf verantwoordelijk voor het onderhoud aan het groen rondom de eigen plek. Per veld zijn er één of meer veldcoördinatoren die het reguliere onderhoud voor de verschillende velden samen met de andere bewoners uitvoeren. Hieronder staan de regels die de Algemene Leden Vergadering (ALV), het hoogste orgaan binnen de vereniging, hierover heeft vastgesteld.

Gebruik jaar- en seizoenplaats

Onderstaande regels van de GTG met betrekking tot het onderhoud van de eigen jaarplaats zijn conform het Terreinreglement (Artikel 3C: Gebruik jaar- en seizoenplaatsen; lid a).

 • Gras grenzend aan de caravan met voortent (de gehele jaarplaatsplek) dient regelmatig door de jaarplaatshouder te worden gemaaid. Het overige gras wordt door de vereniging gemaaid. Laten we rekening met elkaar houden bij het maaien van ons gras. Bespreek dit desnoods even.
 • Hagen grenzend aan de jaarplaats worden regelmatig door de jaarplaatshouder in hoogte (afhankelijk van de soort struik) tussen de 1.40 mtr. en 1.70 mtr. gesnoeid. In de breedte zo smal als de uitgroei dat toelaat.
 • Onkruid onder de hagen bij de jaarplaats dient regelmatig door de jaarplaatshouder verwijderd te worden. Let vooral op kleefkruid en springbalsemien (medio mei kan dat gemakkelijk met een hark worden verwijderd!).
 • Groenafval, zoals takken, onkruid etc, wordt op de Groenplaats (achter het bierhuis) gedeponeerd. Let op, rechts de takken en links het andere groenafval. Gemaaid gras en jong onkruid kan, mits goed verspreid, onder de hagen worden uitgestrooid maar kan beter óók naar de groenplaats gebracht worden.
 • Aan bomen en boompjes wordt niet gezaagd of gesnoeid! Dit kan enkel, na toestemming van de GTG-coördinator, door de groenmedewerkers worden gedaan. Bij hinder van takken kun je schriftelijk contact opnemen met de GTG-coördinator. Er worden geen spijkers, schroeven etc. in bomen geslagen. Aan nog niet volgroeide bomen worden geen waslijntjes e.d. bevestigd.
 • Brandnetel wordt in april op het gehele terrein bestreden met een biologisch afbreekbaar verdelgingsmiddel.

Veldcoördinatoren

Het onderhoud van het gehele veld geschiedt in overleg met de veldcoördinator. Zij…

 • zijn aanspreekpunt en vraagbaak van de velden;
 • spelen wensen, ideeën en vragen die specifiek voor het veld gelden door naar de coördinator GTG;
 • bevorderen de saamhorigheid en samenwerking op het veld;
 • zijn samen met de leden die op het betreffende veld een jaarplaats hebben verantwoordelijk voor het aanzien van het veld;
 • nemen samen met de leden het terreinreglement en de terreinregels van de GTG in acht;
 • nemen het initiatief om samen met de andere leden het onderhoud van het groen dat buiten de eigen jaarplaats valt te onderhouden;
 • nemen het initiatief om met elkaar indien nodig andere leden op hun veld een handje te helpen.
Veldcoördinatoren zijn beslist geen veldwachters die andere leden ter verantwoording roepen of moeten wijzen op hun rechten en plichten!